STUDIO

STUDIO

STUDIO

Hệ Thống Đặt Phòng
STUDIO

  • STUDIO
  • Mã Phòng: SUITE STUDIO
  • Giá: 1.500.000 đ
  • Lượt xem: 1740
  • Phòng 1 giường 1m8, có bếp nhỏ và cửa sổ hướng thành phố
  • Chia sẻ:
  • Thông tin Phòng
  • Bình luận

Phòng 1 giường 1m8, có bếp nhỏ và cửa sổ hướng thành phố